เข้าสู่ระบบการประกวดผลงานวิชาการ

Username และ Password เหมือนกันกับโปรแกรม จัดการบุลากร (HRM)

or
สมัครสมาชิก !!

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอื่นๆ