การประเมินความเครียด 20 ข้อ

***

Username และ Password เหมือนกันกับโปรแกรม จัดการบุลากร (HRM)